ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1150023
ชื่อเรื่องสุภาษิตสากล คลังแห่งภูมิปัญญา สุภาษิต 3 ภาษา : อังกฤษ-ไทย-จีน / ภัทราพร จงแจ่ม, บรรณาธิการ. 
Dewey Call #398.9 ส46 2549 
ผู้แต่งเพิ่มเติมภัทราพร จงแจ่ม, บรรณาธิการ. 
หัวเรื่องสุภาษิตและคำพังเพยไทย. 
 สุภาษิตและคำพังเพยจีน. 
 สุภาษิตและคำพังเพยอังกฤษ. 
ISBN9749796454 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ทฤษฎี, 2549 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่มข้อมูลการสั่งซื้อ
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000010004327398.9 ส46 2549 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000010004335398.9 ส46 2549 ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น