ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1149988
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์ทวีปอเมริกา (โดยสังเขป) / ธนู แก้วโอภาส ; นาถยา กัลโยธิน, บรรณาธิการ. 
Dewey Call #970 ธ15ป 2549 
ผู้แต่งธนู แก้วโอภาส 
ผู้แต่งเพิ่มเติมนาถยา กัลโยธิน, บรรณาธิการ. 
หัวเรื่องอเมริกา--ประวัติศาสตร์ 
 อเมริกา--ความเป็นอยู่และประเพณี. 
 อเมริกา--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว. 
 อเมริกาเหนือ--ประวัติศาสตร์. 
 อเมริกาเหนือ--ความเป็นอยู่และประเพณี. 
 อเมริกาเหนือ--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว. 
 อเมริกาใต้--ประวัติศาสตร์. 
 อเมริกาใต้--ความเป็นอยู่และประเพณี. 
 อเมริกาใต้--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว. 
 ลาตินอเมริกา--ประวัติศาสตร์. 
 ลาตินอเมริกา--ความเป็นอยู่และประเพณี. 
 ลาตินอเมริกา--ภูมิประเทศและประเพณี. 
ISBN9744096721 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, 2549 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่มข้อมูลการสั่งซื้อ
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000010002180970 ธ15ป 2549 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000010002198970 ธ15ป 2549 ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น