ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1149485
ชื่อเรื่อง1001 เคล็ดลับดูแลสวน / อมรรัตน์ โรเก้...(และคณะ), แปล ; อุทัยวรรณ วิสุทธากุล, บรรณาธิการ. 
Dewey Call #635 ห15 2547 
ผู้แต่งเพิ่มเติมอมรรัตน์ โรเก้, แปล. 
 อุทัยวรรณ วิสุทธากุล, บรรณาธิการ. 
หัวเรื่องไม้ดอก--การปลูก. 
 ไม้ประดับ. 
 การออกแบบวัสดุพืชพันธุ์. 
 สวน--การจัดและตกแต่ง. 
ISBN9749214714 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประะเทศไทย), 2547 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่มข้อมูลการสั่งซื้อ
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000002461352635 ห15 2547 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น