ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1149470
ชื่อเรื่องความรักในดอกไม้จันทน์ / พระมหาบุญนาน อกิญจโน ; จรุณี ศิริเทพทรงกลด, บรรณาธิการ. 
Dewey Call #306.8743 พ17ค 2551 
ผู้แต่งพระมหาบุญนาน อกิญจโน 
ผู้แต่งเพิ่มเติมจรุณี ศิริเทพทรงกลด, บรรณาธิการ. 
หัวเรื่องความรักของมารดา--รวมเรื่อง. 
 บิดามารดาและบุตร--รวมเรื่อง. 
ISBN9789746906548 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ใบบัว, 2551 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่มข้อมูลการสั่งซื้อ
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000010018244306.8743 พ17ค 2551 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น