ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1149439
ชื่อเรื่องไวยากรณ์เข้าใจง่าย / ฐาปกรณ์ อิงวิวัฒน์. 
Dewey Call #425 ฐ25ว 2555 
ผู้แต่งฐาปกรณ์ อิงวิวัฒน์ 
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ--ไวยากรณ์. 
 ภาษาอังกฤษ--การใช้ภาษา. 
ISBN9786167499406 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : พิมพ์อักษร, 2555 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่มข้อมูลการสั่งซื้อ
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000002463002425 ฐ25ว 2555 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002462988425 ฐ25ว 2555 ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002462970425 ฐ25ว 2555 ฉ.3General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น