ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1149336
ชื่อเรื่องชุมชนพลวัต / เรียบเรียงโดย รัตนา พงษ์วานิชอนันต์, วราภรณ์ พันธุ์พงศ์ และ นพวรรณ สิริเวชกุล. 
Dewey Call #333.7 ช46 2554 
ผู้แต่งเพิ่มเติมรัตนา พงษ์วานิชอนันต์, ผู้เรียบเรียง. 
 วราภรณ์ พันธุ์พงศ์, ผู้เรียบเรียง.  
 นพวรรณ สิริเวชกุล, ผู้เรียบเรียง. 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย. 
หัวเรื่องสิ่งแวดล้อม--ไทย. 
 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม. 
 การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม. 
 เมือง--การเจริญเติบโต. 
 ชุมชนเมือง--ไทย--กรุงเทพมหานคร. 
 ชนบท--ไทย. 
ISBN9786165513913 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000010041766333.7 ช46 2554 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000010041774333.7 ช46 2554 ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น