ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1149334
ชื่อเรื่องวุฒิสภากับรัฐธรรมนูญฯ 2550 และความรู้ในวงงานรัฐสภา / จัดทำโดย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. 
Dewey Call #342.593 ว43 2554 
ผู้แต่งเพิ่มเติมสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. 
หัวเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550. 
 วุฒิสภา--ไทย. 
 การมีส่วนร่วมทางการเมือง. 
 รัฐสภา--ไทย. 
ISBN9786167163253 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2554 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000010041907342.593 ว43 2554 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น