ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1149119
ชื่อเรื่องiPhra (ไอพระ) ธรรมะ 3G / พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ; บรรหาร ทินประบุตร, บรรณาธิการ. 
Dewey Call #294.34 อ17อ 2554 
ผู้แต่งพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต  
ผู้แต่งเพิ่มเติมบรรหาร ทินประบุตร, บรรณาธิการ. 
หัวเรื่องธรรมะกับชีวิตประจำวัน. 
 พุทธศาสนา--คำสั่งสอน. 
ISBN9786162332005 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : แบงค์คอกบุ๊คส์, 2554 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่มข้อมูลการสั่งซื้อ
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000002272361294.34 อ17อ 2554 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)กำหนดคืน:11 พ.ย. 2563
30000002272346294.34 อ17อ 2554 ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น