ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1148531
ชื่อเรื่องเศรษฐศาสตร์การบูรณาการภูมิภาค : ว่าด้วยความตกลงทางการค้าเสรีสู่การรวมกลุ่มเศรษฐกิจ / สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์. 
Dewey Call #337.1 ส44ศ 2554 
ผู้แต่งสุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ 
หัวเรื่องการค้าเสรีและการคุ้มครอง. 
 การค้าระหว่างประเทศ. 
 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ. 
 เขตการค้าเสรี. 
 ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ. 
ISBN9789740328759  
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่มข้อมูลการสั่งซื้อ
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000002467599337.1 ส44ศ 2554 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002467581337.1 ส44ศ 2554 ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น