ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1148497
ชื่อเรื่องวงศาวิทยาปรัชญาการเมืองว่าด้วยการต่อต้านฉันทามติ / ชญาน์ทัต ศุภชลาศัย ; นิติ ภวัครพันธุ์, บรรณาธิการ. 
Dewey Call #320.11 ช13ว 2554 
ผู้แต่งชญาน์ทัต ศุภชลาศัย 
ผู้แต่งเพิ่มเติมนิติ ภวัครพันธุ์, บรรณาธิการ. 
หัวเรื่องการเมือง--ปรัชญา. 
 รัฐศาสตร์. 
ISBN9789740328490  
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่มข้อมูลการสั่งซื้อ
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000002469702320.11 ช13ว 2554 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002469694320.11 ช13ว 2554 ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002469686320.11 ช13ว 2554 ฉ.3General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น