ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1148071
ชื่อเรื่อง10 โรคน่ารู้ในทางจิตเวช / พงศ์เกษม ไข่มุกด์ และ ธิติพันธ์ ธานีรัตน์, บรรณาธิการ. 
Dewey Call #616.89 ส35 2554 
ผู้แต่งเพิ่มเติมพงศ์เกษม ไข่มุกด์, บรรณาธิการ. 
 ธิติพันธ์ ธานีรัตน์, บรรณาธิการ. 
 กรมสุขภาพจิต. โรงพยาบาลสวนสราญรมย์. 
หัวเรื่องจิตเวชศาสตร์ 
 ผู้ป่วยจิตเวช. 
 โรคจิตเภท. 
ISBN9789742967314 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต, 2554 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000002466559616.89 ส35 2554 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น