ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1148069
ชื่อเรื่องดวงดาวที่ริมขอบแดน / ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล...(และคณะ) ; ปิ่นแก้ว อุ่นแก้ว, บรรณาธิการ. 
Dewey Call #305.568 ด17 2553 
ผู้แต่งเพิ่มเติมดรุณี ไพศาลพาณิช์กุล, ผู้แต่ง. 
 ปิ่นแก้ว อุ่นแก้ว, บรรณาธิการ. 
หัวเรื่องคนต่างด้าว. 
 คนต่างด้าว--สถานภาพทางกฎหมาย. 
ISBN9789744017598 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อเฝ้าระวังสภาวะไร้รัฐ (SWIT), 2553 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000002473365305.568 ด17 2553 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000010207045305.568 ด17 2553 ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น