ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1148030
ชื่อเรื่อง100 มรดกโลก / ศุภลักษณ์ สนธิชัย. 
Dewey Call #909 ศ46ห 2554 
ผู้แต่งศุภลักษณ์ สนธิชัย 
หัวเรื่องมรดกโลก. 
 ทรัพยากรทางวัฒนธรรม. 
 แหล่งโบราณคดีทางประวัติศาสตร์. 
ISBN9786167063270 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : อทิตตา พับลิเคชั่น, 2554 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่มข้อมูลการสั่งซื้อ
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000010016487909 ศ46ห 2554 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น