ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1148006
ชื่อเรื่องพูดจีนจากจินตภาพ Mind Map Chinese / วลัยพร หงส์วิเศษชัย (หนูเหมย) ; พจนารถ เมืองศิลปศาสตร์, บรรณาธิการ. 
Dewey Call #495.1834 ว17พ 2554 
ผู้แต่งวลัยพร หงส์วิเศษชัย 
ผู้แต่งเพิ่มเติมพจนารถ เมืองศิลปศาสตร์, บรรณาธิการ. 
หัวเรื่องภาษาจีน--คำศัพท์. 
 ภาษาจีน--บทสนทนาและวลี. 
 ภาษาจีน--การใช้ภาษา. 
ISBN9786169070115 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : พราว, 2554 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่มข้อมูลการสั่งซื้อ
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000002712200495.1834 ว17พ 2554 [ซีดี-รอม] ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้บริการยืม-คืน (ชั้น 1)อยู่บนชั้น
30000002712192495.1834 ว17พ 2554 [ซีดี-รอม] ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้บริการยืม-คืน (ชั้น 1)อยู่บนชั้น
30000002712226495.1834 ว17พ 2554 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002712218495.1834 ว17พ 2554 ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000010263956495.1834 ว17พ 2556 [ซีดี-รอม] ฉ.3General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้บริการยืม-คืน (ชั้น 1)อยู่บนชั้น
30000010263964495.1834 ว17พ 2556 [ซีดี-รอม] ฉ.4General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้บริการยืม-คืน (ชั้น 1)อยู่บนชั้น
30000010263931495.1834 ว17พ 2556 ฉ.3General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000010263949495.1834 ว17พ 2556 ฉ.4General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น