ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1147866
ชื่อเรื่องพจนานุกรมรูปประโยคภาษาญี่ปุ่น / Group Jammassy ; บุษบา บรรจงมณี,..(และคณะ), แปล. 
Dewey Call #495.65 ก17พ 2554 
ผู้แต่งเพิ่มเติมบุษบา บรรจงมณี, แปล. 
หัวเรื่องภาษาญี่ปุ่น--ประโยค. 
 ภาษาญี่ปุ่น--คำศัพท์. 
 ภาษาญี่ปุ่น--ไวยากรณ์. 
 ภาษาญี่ปุ่น--ตำราสำหรับชนต่างชาติ. 
ISBN9786167121321 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ภาษาและวัฒนธรรม, 2554 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่มข้อมูลการสั่งซื้อ
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000002711988495.65 ก17พ 2554 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002711970495.65 ก17พ 2554 ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น