ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1147430
ชื่อเรื่องeasy SketchUp 8 / บุญทรัพย์ วิชญางกูร และเอกชัย นันทพลชัย ; ปิยะบุตร สุทธิดารา, บรรณาธิการ. 
Dewey Call #006.693 บ43อ 2554 
ผู้แต่งบุญทรัพย์ วิชญางกูร 
ผู้แต่งเพิ่มเติมเอกชัย นันทพลชัย, ผู้แต่งร่วม. 
 ปิยะบุตร สุทธิดารา, บรรณาธิการ. 
หัวเรื่องสเกตซ์อัพ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์). 
 ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบ--โปรแกรมคอมพิวเตอร์. 
 การเขียนแบบวิศวกรรม--โปรแกรมคอมพิวเตอร์. 
ISBN9786162001475 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ไอดีซี พรีเมียร์, 2554 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่มข้อมูลการสั่งซื้อ
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000002719619006.693 บ43อ 2554 [ซีดี-รอม] ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้บริการยืม-คืน (ชั้น 1)อยู่บนชั้น
30000002719601006.693 บ43อ 2554 [ซีดี-รอม] ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้บริการยืม-คืน (ชั้น 1)อยู่บนชั้น
30000010093122006.693 บ43อ 2554 [ซีดี-รอม] ฉ.3General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้บริการยืม-คืน (ชั้น 1)อยู่บนชั้น
30000010093130006.693 บ43อ 2554 [ซีดี-รอม] ฉ.4General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้บริการยืม-คืน (ชั้น 1)อยู่บนชั้น
30000002719635006.693 บ43อ 2554 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002719627006.693 บ43อ 2554 ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000010093106006.693 บ43อ 2554 ฉ.3General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000010093114006.693 บ43อ 2554 ฉ.4General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น