ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1147159
ชื่อเรื่องสยาม หลากเผ่าหลายพันธุ์ / องค์ บรรจุน. 
Dewey Call #306.09593 อ12ส 2553 
ผู้แต่งองค์ บรรจุน 
หัวเรื่องกลุ่มชาติพันธุ์--ไทย. 
 วัฒนธรรมไทย--รวมเรื่อง. 
 ชาวต่างประเทศ--ไทย. 
ISBN9789740206323 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : มติชน, 2553 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000002716706306.09593 อ12ส 2553 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002716698306.09593 อ12ส 2553 ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น