ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1146621
ชื่อเรื่องการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานยางพาราไทย / ดวงพรรณ กริชชาญชัย ศฤงคารินทร์ และ เตือนใจ สมบูรณ์วิวัฒน์. 
Dewey Call #658.5 ด17ก 2552 
ผู้แต่งดวงพรรณ กริชชาญชัย ศฤงคารินทร์ 
ผู้แต่งเพิ่มเติมเตือนใจ สมบูรณ์วิวัฒน์, ผู้แต่งร่วม. 
หัวเรื่องการบริหารงานโลจิสติกส์. 
 อุปทานและอุปสงค์. 
 การจัดการคลังสินค้า. 
 อุตสาหกรรมยางพารา--ไทย--การจัดการ. 
ISBN9786167070087 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2552 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่มข้อมูลการสั่งซื้อ
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000002716557658.5 ด17ก 2552 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002716540658.5 ด17ก 2552 ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002716532658.5 ด17ก 2552 ฉ.3General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น