ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1146620
ชื่อเรื่องกลไกใหม่แก้ปัญหาโลกร้อนแบบสมัครใจ กับ แบบรายสาขาการผลิต / นิรมล สุธรรมกิจ, ภูรี สิรสุนทร และ ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์ ; บัณฑูร เศรษฐศิโรฒม์ และ สุธาวัลย์ เสถียรไทย, บรรณาธิการ. 
Dewey Call #363.73874 น37ก 2552 
ผู้แต่งนิรมล สุธรรมกิจ 
ผู้แต่งเพิ่มเติมภูรี สิรสุนทร, ผู้แต่งร่วม. 
 ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์, ผู้แต่งร่วม. 
 บัณฑูร เศรษฐศิโรฒม์, บรรณาธิการ. 
 สุธาวัลย์ เสถียรไทย, บรรณาธิการ. 
หัวเรื่องปรากฏการณ์เรือนกระจก. 
 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลก. 
 ภาวะโลกร้อน. 
ISBN9789742357603 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ชุดโครงการพัฒนาความรู้และยุทธศาสตร์ความตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อมและยุทธศาสตร์ลดโลกร้อน (MEAs Watch), 2552 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่มข้อมูลการสั่งซื้อ
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000002473563363.73874 น37ก 2552 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002473555363.73874 น37ก 2552 ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002473548363.73874 น37ก 2552 ฉ.3General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น