ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1146523
ชื่อเรื่องการผลิตกรดอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้มวลชีวภาพ / สุขใจ ชูจันทร์. 
Dewey Call #660.62 ส41ก 2554 
ผู้แต่งสุขใจ ชูจันทร์ 
หัวเรื่องชีวมวล. 
 กรดอินทรีย์. 
 การใช้ของเสียให้เป็นประโยชน์. 
 จุลชีววิทยา. 
ISBN9789740328322 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่มข้อมูลการสั่งซื้อ
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000002595985660.62 ส41ก 2554 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002595977660.62 ส41ก 2554 ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002595969660.62 ส41ก 2554 ฉ.3General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น