ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1146352
ชื่อเรื่องการใช้ภาษาฝรั่งเศส : หลักการใช้ภาษาและสื่อความหมายภาษาฝรั่งเศสให้ถูกต้อง / ธีรา สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา. 
Dewey Call #448.24 ธ37ก 2546 
ผู้แต่งธีรา สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา 
หัวเรื่องภาษาฝรั่งเศส--การใช้ภาษา. 
 ภาษาฝรั่งเศส--ไวยากรณ์. 
ISBN9747406373 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ข้าวฟ่าง, 2546 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000002592081448.24 ธ37ก 2546 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002592065448.24 ธ37ก 2546 ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น