ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1146300
ชื่อเรื่องKPI หัวใจนักบริหาร ตัวชี้วัดสมรรถนะหลัก / เอกชัย บุญยาทิษฐาน. 
Dewey Call #658.4013 อ51ค 2553 
ผู้แต่งเอกชัย บุญยาทิษฐาน 
หัวเรื่องดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน. 
 การจัดองค์การ. 
 การพัฒนาองค์การ. 
 การบริหารงานบุคคล. 
ISBN9786162100284 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ปัญญาชน, 2553 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000002542326658.4013 อ51ค 2553 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002542318658.4013 อ51ค 2553 ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002542300658.4013 อ51ค 2553 ฉ.3General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002542292658.4013 อ51ค 2553 ฉ.4General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002542284658.4013 อ51ค 2553 ฉ.5General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น