ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1145792
ชื่อเรื่องการตลาดสำหรับภาครัฐ = Marketing in the Public Sector / ฟิลิป คอตเลอร์ และ แนนซี่ ลี ; ณัฐยา สินตระการผล, แปล. 
ชื่อเรื่องMarketing in the Public Sector. 
Dewey Call #352.748 ค19ก 2553 
ผู้แต่งคอตเลอร์, ฟิลิป 
ผู้แต่งเพิ่มเติมณัฐยา สินตระการผล, แปล. 
 ลี, แนนซี่, ผู้แต่งร่วม. 
หัวเรื่องการบริหารรัฐกิจ. 
 บริการสาธารณะ. 
 การพัฒนาองค์กร. 
 การมีส่วนร่วมของประชาชน. 
 การบริหารรัฐกิจ--การมีส่วนร่วมของประชาชน. 
ISBN9789744141439 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2553 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่มข้อมูลการสั่งซื้อ
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000002718843352.748 ค19ก 2553 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002718827352.748 ค19ก 2553 ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002718819352.748 ค19ก 2553 ฉ.3General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น