ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1145781
ชื่อเรื่องคู่มือวัดความพึงพอใจของลูกค้า = How to Measure Customer Satisfaction / ไนเกล ฮิลล์, จอห์น เบียร์ลีย์ และ ร็อบ แม็คโดกอล ; ปฏิพล ตั้งจักรวรานนท์, แปล ; รณชัย คงสกนธ์, เรียบเรียง. 
ชื่อเรื่องHow to Measure Customer Satisfaction. 
Dewey Call #658.8343 ฮ37ค 2549 
ผู้แต่งฮิลล์, ไนเกล 
ผู้แต่งเพิ่มเติมเบอร์ลีย์, จอห์น, ผู้แต่งร่วม. 
 แม็คโดกอล, ร็อบ, ผู้แต่งร่วม. 
 ปฏิพล ตั้งจักรวรานนท์, ผู้แปล. 
 รณชัย คงสกนธ์, ผู้เรียบเรียง. 
หัวเรื่องความพอใจของผู้บริโภค--การประเมิน. 
 การสำรวจทางการตลาด. 
 ความพอใจของผู้บริโภค--วิจัย. 
ISBN9749444868 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2549 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่มข้อมูลการสั่งซื้อ
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000002718876658.8343 ฮ37ค 2549 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002718884658.8343 ฮ37ค 2549 ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002718868658.8343 ฮ37ค 2549 ฉ.3General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น