ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1145740
ชื่อเรื่องการจัดการพัสดุและสำนักงาน / วันทนีย์ แสนภักดี, พรทิพย์ วีระสวัสดิ์ และ ธิดา พาหอม. 
Dewey Call #658.7 ว115ก 2553 
ผู้แต่งวันทนีย์ แสนภักดี 
ผู้แต่งเพิ่มเติมพรทิพย์ วีระสวัสดิ์, ผู้แต่งร่วม. 
 ธิดา พาหอม, ผู้แต่งร่วม. 
หัวเรื่องพัสดุ--การบริหาร. 
 การจัดการพัสดุ. 
 การจัดการสำนักงาน. 
ISBN9789744141552 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2553 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่มข้อมูลการสั่งซื้อ
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000002544728658.7 ว115ก 2553 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)หาย
30000002544710658.7 ว115ก 2553 ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002544702658.7 ว115ก 2553 ฉ.3General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น