ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1145725
ชื่อเรื่องกรณีศึกษาการบริหารการตลาด = Marketing Through Minefields / บรอนวิน ฟรายเออร์ ; สุนีย์รัตน์ ลิมปนวิวิธ, แปล. 
ชื่อเรื่องMarketing Through Minefields. 
Dewey Call #658.8 ฟ17ก 2553 
ผู้แต่งฟรายเออร์, บรอนวิน 
ผู้แต่งเพิ่มเติมสุนีย์รัตน์ ลิมปนวิวิธ, แปล. 
หัวเรื่องการตลาด--การศึกษาเฉพาะกรณี. 
 การสร้างชื่อตราผลิตภัณฑ์. 
ISBN9789744141590 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2553 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่มข้อมูลการสั่งซื้อ
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000002545121658.8 ฟ17ก 2553 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002545113658.8 ฟ17ก 2553 ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002545006658.8 ฟ17ก 2553 ฉ.3General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น