ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1145692
ชื่อเรื่องกฎหมายกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม / เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ. 
Dewey Call #344.041 ม54ก 2549 
ผู้แต่งเมธี วงศ์ศิริสุวรรณ 
หัวเรื่องการแพทย์--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. 
 บุคลากรทางการแพทย์--ทุรเวชปฏิบัติ. 
 กฎหมายทางการแพทย์. 
ISBN9746520334 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : บุ๊คเน็ท, 2549 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่มข้อมูลการสั่งซื้อ
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000002541294344.041 ม54ก 2549 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002541286344.041 ม54ก 2549 ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น