ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1145412
ชื่อเรื่องพันธุศาสตร์มะเร็งเต้านม / พิมพิชฌา ปัทมสิริวัฒน์. 
Dewey Call #616.99449 พ36พ 2553 
ผู้แต่งพิมพิชฌา ปัทมสิริวัฒน์ 
ผู้แต่งเพิ่มเติมมหาวิทยาลัยมหิดล.. คณะเทคนิคการแพทย์. 
หัวเรื่องเต้านม--มะเร็ง. 
 ยีนมะเร็ง. 
 มะเร็ง--แง่พันธุศาสตร์. 
ISBN9789741114016 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่มข้อมูลการสั่งซื้อ
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000002593873616.99449 พ36พ 2553 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002593865616.99449 พ36พ 2553 ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น