ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1145251
ชื่อเรื่องวิธีเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ / สำราญ คำยิ่ง. 
Dewey Call #826 ส217ว 2554 
ผู้แต่งสำราญ คำยิ่ง  
หัวเรื่องการเขียนจดหมาย. 
 จดหมาย. 
 ภาษาอังกฤษ--การเขียน. 
ISBN9786167256153 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : พัฒนาภาษา, 2554 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่มข้อมูลการสั่งซื้อ
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000002200974826 ส217ว 2554 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002200966826 ส217ว 2554 ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002200958826 ส217ว 2554 ฉ.3General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น