ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1144961
ชื่อเรื่องเศรษฐกิจคิดแบบแดง / พิชัย นริพทะพันธุ์. 
Dewey Call #330.9593 พ32ศ 2553 
ผู้แต่งพิชัย นริพทะพันธุ์ 
หัวเรื่องนโยบายเศรษฐกิจ--ไทย. 
 ไทย--ภาวะเศรษฐกิจ. 
ISBN9786167238203 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : สุวรรณภูมิ, 2553 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่มข้อมูลการสั่งซื้อ
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000001030927330.9593 พ32ศ 2553 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000001030919330.9593 พ32ศ 2553 ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)Wait for Display