ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1144750
ชื่อเรื่องการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดด้วยออกซิเจนและเครื่องช่วยหายใจ / พจนา ปิยะปกรณ์ชัย. 
Dewey Call #616.20231 พ12ก 2553 
ผู้แต่งพจนา ปิยะปกรณ์ชัย 
ผู้แต่งเพิ่มเติมสถาบันพระบรมราชชนก.. โครงการสวัสดิการวิชาการ. 
หัวเรื่องการบำบัดด้วยออกซิเจน. 
 การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต. 
 การดูแลขั้นวิกฤต. 
 เครื่องช่วยหายใจ. 
 พยาบาลกับผู้ป่วย. 
ISBN9786161104856 
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2553 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่มข้อมูลการสั่งซื้อ
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000002434821616.20231 พ12ก 2553 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002434870616.20231 พ12ก 2553 ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000010041923616.20231 พ12ก 2554 ฉ.3General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000010041931616.20231 พ12ก 2554 ฉ.4General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000010215790616.20231 พ12ก 2554 ฉ.5General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000010215808616.20231 พ12ก 2554 ฉ.6General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น