ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1144116
ชื่อเรื่อง100 เรื่องเมืองใต้ : สาระความรู้เพื่อความเข้าใจแผ่นดิน ผู้คน และวัฒนธรรม / ประพนธ์ เรืองณรงค์. 
Dewey Call #390.09593 ป17ห 2553 
ผู้แต่งประพนธ์ เรืองณรงค์ 
หัวเรื่องวัฒนธรรมไทย. 
 ภาษาและวัฒนธรรม--ไทย (ภาคใต้). 
 บุคคลสำคัญ--ไทย (ภาคใต้). 
 ไทย (ภาคใต้)--ความเป็นอยู่และประเพณี. 
 ไทย (ภาคใต้)--ประวัติศาสตร์. 
ISBN9786167080246 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์, 2553. 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่มข้อมูลการสั่งซื้อ
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000002650780390.09593 ป17ห 2553 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002650764390.09593 ป17ห 2553 ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002650749390.09593 ป17ห 2553 ฉ.3General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000010310047390.09593 ป17ห 2553 ฉ.4General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น