ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1143442
ชื่อเรื่องไวยากรณ์และการใช้ภาษาเยอรมันสำหรับผู้เรียนไทย / พรสรรค์ วัฒนางกูร. 
Dewey Call #435 พ17ว 2553 
ผู้แต่งพรสรรค์ วัฒนางกูร 
หัวเรื่องภาษาเยอรมัน--ไวยากรณ์. 
 ภาษาเยอรมัน--การใช้ภาษา. 
 ภาษาเยอรมัน--คำและวลี. 
 ภาษาเยอรมัน--ตำราสำหรับชนต่างชาติ. 
ISBN9789740327554 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่มข้อมูลการสั่งซื้อ
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000002651317435 พ17ว 2553 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002651333435 พ17ว 2553 ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002651325435 พ17ว 2553 ฉ.3General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น