ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1142983
ชื่อเรื่องเย็นศิระเพราะพระบริบาล กับ "ลัดดาซุบซิบ" / แถมสิน รัตนพันธุ์. 
Dewey Call #923.1593 ถ76ย 2553 
ผู้แต่งแถมสิน รัตนพันธุ์ 
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว,2470-. 
 ภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว--พระราชกรณียกิจ. 
ISBN9786165260527 
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรีน-ปัญญาญาณ, 2553 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่มข้อมูลการสั่งซื้อ
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000010008716923.1593 ถ76ย 2553 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น