ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1142949
ชื่อเรื่องเล่าเรื่องงานวิจัย (ไม่ยากอย่างที่คิด) / เพทาย เย็นจิตโสมนัส...(และคณะ) ; สุกัญญา ยงเกียรติตระกูล และ กรินทร์ กาญทนานนท์, บรรณาธิการ. 
Dewey Call #001.4 พ44ล 2553 
ผู้แต่งเพทาย เย็นจิตโสมนัส 
ผู้แต่งเพิ่มเติมสุกัญญา ยงเกียรติตระกูล, บรรณาธิการ. 
 กรินทร์ กาญทนานนท์, บรรณาธิการ. 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.. สถาบันวิจัยและพัฒนา. 
หัวเรื่องวิจัย. 
 นักวิจัย. 
ISBN9789743372094 
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2553 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่มข้อมูลการสั่งซื้อ
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000002437527001.4 พ44ล 2553 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002437535001.4 พ44ล 2553 ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002437550001.4 พ44ล 2553 ฉ.3General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น