ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1142885
ชื่อเรื่องหลักการปฏิบัติด้านโภชนบำบัด / รุจิรา สัมมะสุต, รวบรวมและเรียบเรียง. 
Dewey Call #615.854 ร42ห 2552 
ผู้แต่งรุจิรา สัมมะสุต 
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 3. 
หัวเรื่องโภชนบำบัด. 
 การกำหนดอาหาร. 
 แมคโครไบโอติกส์. 
 อาหารเพื่อสุขภาพ. 
ISBN9746614835 
พิมพลักษณ์ปราจีนบุรี : สุพัตราการพิมพ์, 2552 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่มข้อมูลการสั่งซื้อ
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000002404964615.854 ร42ห ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002404949615.854 ร42ห ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002404998615.854 ร42ห ฉ.3General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000010299141615.854 ร42ห 2552 ฉ.4General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000010299158615.854 ร42ห 2552 ฉ.5General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)กำลังซ่อม
30000010299166615.854 ร42ห 2552 ฉ.6General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น