ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1142875
ชื่อเรื่องภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร / มนธิรา ราโท. 
Dewey Call #495.9228 ม15ภ 2553 
ผู้แต่งมนธิรา ราโท 
หัวเรื่องภาษาเวียดนาม--การใช้ภาษา. 
 ภาษาเวียดนาม--บทสนทนาและวลี. 
ISBN9789740327080 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่มข้อมูลการสั่งซื้อ
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000002404907495.9228 ม15ภ ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002404915495.9228 ม15ภ ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002404899495.9228 ม15ภ ฉ.3General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น