ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1142657
ชื่อเรื่องวิธีเขียนแผนธุรกิจ / ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี. 
Dewey Call #658.4012 ช116ว 2553 
ผู้แต่งชัยเสฏฐ์ พรหมศรี 
หัวเรื่องการวางแผนธุรกิจ. 
 การเขียนโครงการทางธุรกิจ. 
ISBN9789744141484 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2553 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000002405904658.4012 ช116ว ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002405912658.4012 ช116ว ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น