ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1142526
ชื่อเรื่อง10 ศอหาบะฮฺ ผู้ได้รับสัญญาสวรรค์ / มันศูร อับดุลลอฮฺ ; ลำธาร์ ณ บางแก้ว, บรรณาธิการ. 
Dewey Call #297.648 ม115ส 2553 
ผู้แต่งมันศูร อับดุลลอฮฺ 
ผู้แต่งเพิ่มเติมลำธาร์ ณ บางแก้ว, บรรณาธิการ. 
หัวเรื่องพระมะหะหมัด--ผู้เลื่อมใส. 
 ศาสนาอิสลาม. 
 ศอหบะฮฺ--ชีวประวัติ. 
ISBN9786167223001 
พิมพลักษณ์สงขลา : อาลีพาณิชย์, 2553 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000002409203297.648 ม115ส 2553 ฉ.1ISLAMIC COLLECTIONหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสืออิสลามศึกษา (ตึกเก่า ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002409245297.648 ม115ส 2553 ฉ.2ISLAMIC COLLECTIONหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสืออิสลามศึกษา (ตึกเก่า ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002409229297.648 ม115ส 2553 ฉ.3ISLAMIC COLLECTIONหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสืออิสลามศึกษา (ตึกเก่า ชั้น 2)อยู่บนชั้น