ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1142390
ชื่อเรื่องสมุดภาพพระประวัติ พระศาสนกิจ พระเกียรติคุณ การสร้างโรงเรียน โรงพยาบาล ศาสนสถาน ที่ทรงอุปถัมภ์และอยู่ในพระสังฆราชูปถัมภ์ทั้งในและต่างประเทศ ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก / ชูเกียรติ สัจจาเฟื่องกิจการ, บรรณาธิการ. 
Dewey Call #294.361 ห15 2552 
ผู้แต่งเพิ่มเติมชูเกียรติ สัจจาเฟื่องกิจการ, บรรณาธิการ. 
หัวเรื่องญาณสังวร,สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระ (เจริญ สุวฑฒโน),2456-. 
 ญาณสังวร,สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระ--พระกรณียกิจ. 
ISBN9789744016027 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : วัดบวรนิเวศวิหาร, 2553 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000010060246294.361 ห15 2552 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น