ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1142162
ชื่อเรื่องกฎหมายและผลประโยชน์ของไทยในอ่าวไทย : กรณีศึกษาบันทึกความเข้าใจไทย - กัมพูชา เรื่องการเจรจาสิทธิในอ่าวไทย / สุรเกียรติ เสถียรไทย. 
Dewey Call #341.45 ส47ก 2553 
ผู้แต่งสุรเกียรติ์ เสถียรไทย 
หัวเรื่องกฎหมายทะเล. 
 กฎหมายระหว่างประเทศ. 
 ไทย--เขตแดนและการอ้างกรรมสิทธิ์--กัมพูชา. 
 กัมพูชา--เขตแดนและการอ้างกรรมสิทธิ์--ไทย. 
 ไทย--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--กัมพูชา. 
 กัมพูชา--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--ไทย. 
ISBN9789742250928 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : สยามเอ็มแอนด์บี พับลิชชิ่ง, 2553 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000002115537341.45 ส47ก 2553 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น