ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1142155
ชื่อเรื่องคู่มือตรวจวิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยาทางอาหาร / วีรานุช หลาง. 
Dewey Call #664.001579 ว37ค 2552 
ผู้แต่งวีรานุช หลาง 
หัวเรื่องจุลชีววิทยาทางอาหาร--การเจือปนและการตรวจสอบ. 
 อาหาร--จุลชีววิทยา. 
ISBN9786115560028 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000002346736664.001579 ว37ค 2552 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002346728664.001579 ว37ค 2552 ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002346710664.001579 ว37ค 2552 ฉ.3General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น