ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1141685
ชื่อเรื่องTips Adobe InDesign จัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ / เกียรติประถม สินรุ่งเรืองกุล. 
Dewey Call #006.69 ก617ท 2553 
ผู้แต่งเกียรติประถม สินรุ่งเรืองกุล 
หัวเรื่องอโดบีอินดีไซน์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์). 
 อินดีไซน์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์). 
 คอมพิวเตอร์กราฟิก. 
 การพิมพ์--การออกแบบ. 
ISBN9789740326601 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000001991557006.69 ก617ท 2553 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000001991532006.69 ก617ท 2553 ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000001991573006.69 ก617ท 2553 ฉ.3General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น