ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1140966
ชื่อเรื่องคู่มือจัดการฐานข้อมูล MySQL ครอบคลุมถึงเวอร์ชั่น 6.0 / ชาญชัย ศุภอรรถกร ; ชิษณุพงศ์ ธัญญลักษณ์, บรรณาธิการ. 
Dewey Call #005.7585 ช23ค 2552 
ผู้แต่งชาญชัย ศุภอรรถกร 
ผู้แต่งเพิ่มเติมชิษณุพงศ์ ธัญญลักษณ์, บรรณาธิการ. 
หัวเรื่องมายเอสคิวแอล (โปรแกรมคอมพิวเตอร์). 
 การจัดการฐานข้อมูล. 
 การออกแบบฐานข้อมูล. 
ISBN9789744899989 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ซัคเซส มีเดีย, 2552 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000002310013005.7585 ช23ค 2552 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น