ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1140954
ชื่อเรื่องคู่มือตรวจผู้ป่วยนอก / เพ็ญจันท์ สุวรรณแสง โมไนยพงศ์. 
Dewey Call #616.075 พ53ค 2550 
ผู้แต่งเพ็ญจันท์ สุวรรณแสง โมไนยพงศ์ 
หัวเรื่องการตรวจสุขภาพ. 
 การวินิจฉัยโรค. 
ISBN9789748001562 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : วี.เจ.พริ้นติ้ง, 2550 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000002209124616.075 พ53ค 2550 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น