ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1140834
ชื่อเรื่องคำอธิบายและสาระสำคัญพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.2551 / ธีรวัฒน์ จันทรสมบูรณ์. 
Dewey Call #346.038 ธ37ค 2552 
ผู้แต่งธีรวัฒน์ จันทรสมบูรณ์ 
หัวเรื่องพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.2551. 
 ความรับผิดของผู้ผลิต--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. 
 ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. 
 ความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์. 
 สินค้า. 
ISBN9789742034917 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : นิติธรรม, 2552 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000002310112346.038 ธ37ค 2552 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002310104346.038 ธ37ค 2552 ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น