ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1140818
ชื่อเรื่อง162 Tips & Tricks Windows 7 / สุธีร์ นวกุล. 
Dewey Call #005.3684 ส44ห 2553 
ผู้แต่งสุธีร์ นวกุล 
หัวเรื่องไมโครซอฟต์วินโดวส์เซเวน. 
 ระบบปฏิบัติการ (คอมพิวเตอร์). 
 วินโดวส์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์). 
ISBN9786160801596 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2553 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000002390551005.3684 ส44ห 2553 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002390544005.3684 ส44ห 2553 ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น