ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1140644
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / ดุษฎี มัชฌิมาภิโร. 
Dewey Call #371.3 ด48ก 2553 
ผู้แต่งดุษฎี มัชฌิมาภิโร 
ผู้แต่งเพิ่มเติมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.. ภาควิชาหลักสูตรและการสอน. 
หัวเรื่องการสอน. 
 ระบบการเรียนการสอน. 
 กิจกรรมการเรียนการสอน. 
พิมพลักษณ์ยะลา : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2553 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000002344533371.3 ด48ก 2553 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น