ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1139775
ชื่อเรื่องเฉลิมพระยศเจ้านายฝ่ายในในรัชกาลที่ 1-9 / เล็ก พงษ์สมัครไทย ; บดินทร์ เอี่ยมศรี, บรรณาธิการ. 
Dewey Call #929.709593 ล51ฉ 2552 
ผู้แต่งเล็ก พงษ์สมัครไทย 
ผู้แต่งเพิ่มเติมบดินทร์ เอี่ยมศรี, บรรณาธิการ. 
หัวเรื่องราชวงศ์จักรี. 
 ไทย--ประวัติศาสตร์--กรุงรัตนโกสินทร์, 2325-. 
ISBN9786167058085 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ฐานบุ๊คส์, 2552 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000002399529929.709593 ล51ฉ 2552 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002399511929.709593 ล51ฉ 2552 ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002399503929.709593 ล51ฉ 2552 ฉ.3General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002399495929.709593 ล51ฉ 2552 ฉ.4General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น