ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1139413
ชื่อเรื่องความรู้และความไม่รู้ จังหวัดชายแดนใต้ ปี 2552 / กุลธิดา สามะพุทธิ, บรรณาธิการ. 
Dewey Call #303.62 ค17 2552 
ผู้แต่งเพิ่มเติมกุลธิดา สามะพุทธิ, บรรณาธิการ. 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.. สถาบันวิจัยสังคม. 
หัวเรื่องความรุนแรงทางการเมือง--ไทย (จังหวัดชายแดนภาคใต้). 
 ความขัดแย้งทางสังคม--ไทย (จังหวัดชายแดนภาคใต้). 
 ไทย--การเมืองและการปกครอง. 
ISBN9786165510394 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000002207722303.62 ค17 2552 ฉ.1SOUTHERN DATAหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ข้อมูลภาคใต้ (ชั้น 2)ใช้ภายในห้องสมุด
30000002207714303.62 ค17 2552 ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)หาย
30000002207706303.62 ค17 2552 ฉ.3General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002207698303.62 ค17 2552 ฉ.4General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002207680303.62 ค17 2552 ฉ.5General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000010312266303.62 ค17 2552 ฉ.6General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น